Wij zijn een groep vrienden die graag met de motor rijden. Het is dan ook maar meer dan normaal dat iedereen de moeite doet om bij aankomst en vertrek iedereen een gedag te zeggen. Het is ook enkel op deze manier dat je andere mensen leert kennen en anderen jou leren kennen.

 • Elk lid registreert zich door het invullen van een MU-Paspoort . Zonder paspoort is er geen ondersteuning van het bestuur in geval van een 'incident'.

 • Iedere motor is conform aan de wet en technisch in orde (BRAVOK)

 • De verkeersregels worden steeds gerespecteerd

 • Iedere deelnemer rijdt op eigen verantwoordelijkheid en kan de club niet verantwoordelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, of andere tijdens, voor of na de activiteit

 • Het bestuur zal steeds een of meer verantwoordelijken per activiteit aanstellen en de groepen indelen in functie van het aantal deelnemers en hun rijvaardigheid

 • Bij het vertrek is de benzinetank vol

 • De voorrijder is de verantwoordelijke van de groep. Indien hij afwijkt van de route blijf je hem altijd volgen.

 • Tankstops worden gerespecteerd. Afwijkingen worden besproken met de voorrijder.

 • Hou voldoende afstand en rijd geschaard. Tijdens de rit behoudt iedereen de volgorde en sluit goed aan.

 • Beginnende rijders zullen door de voorrijder een plaats aangewezen krijgen die tijdens de rit kan gewijzigd worden.

 • Verlaat de groep tijdens het rijden niet zonder eerst de voorrijder te verwittigen.

 • Als je door omstandigheden vroeger dient te vertrekken, gelieve dit aan uw voorrijder EN de organisator te melden bij het begin van de rit. Ook als u tijdens het laatste deel van de rit de groep verlaat omdat het korter is en u niet naar de eindhalte meerijdt.

 • U bent op de hoogte van de gebaren die gebruikt worden door de voorrijders.

 Gebaren 2021

 

 • Als je in groep rijdt is iedereen verantwoordelijk voor de persoon achter zich! Het principe “de ketting valt stil” is hier cruciaal. Als iemand afvalt omwille van motorpech of andere is het uiteraard aan de bestuurder zelf om zijn voorganger te verwittigen of indien mogelijk eerst nog naar de voorrijder te rijden (als dit nog lukt). Als dit allemaal niet lukt is het de voorganger die vaststelt dat de groep niet meer compleet is en probeert de voorrijder te bereiken of laat de ketting stilvallen door ook te stoppen. Als de ketting stilvalt is het enkel aan de voorrijder om terug te rijden naar de plaats van onheil.

 • De bestuursleden kunnen onverantwoord rijgedrag berispen, eventueel met uitsluiting tot gevolg

 • Inschrijvingen aan activiteiten gebeuren via “link” uitnodiging. Leden die op een activiteit aanwezig zijn zonder via “link” in te schrijven worden voor deze activiteit als niet-lid beschouwd en betalen daarvoor de voorziene bijdrage. Leden die zich wel via de link hebben ingeschreven en NIET tijdig geannuleerd hebben zullen de maaltijd WEL moeten betalen.

 • Niet-leden die deelnemen aan de clubactiviteiten, verklaren zich door hun deelname akkoord met het huishoudelijk reglement

 • Elk individu maakt uitsluitend gebruik van zijn eigen materiaal zoals vermeld in het MU Paspoort. Indien hier wordt van afgeweken dan is dit op eigen risico en voor eigen rekening (afstand van verhaal)

 

 

Reglement MU - 2021


 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.