• Elk lid registreert zich door het invullen van een MU-Paspoort .
  Zonder paspoort is er geen ondersteuning van het bestuur in geval van een 'incident'
 • Iedere motor is conform aan de wet en technisch in orde (BRAVOK)
 • De verkeersregels worden steeds gerespecteerd
 • Iedere deelnemer rijdt op eigen verantwoordelijkheid en kan de club niet verantwoordelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, of andere tijdens, voor of na de activiteit

 • Het bestuur zal steeds een of meer reisleiders of organisatoren per activiteit aanstellen en de groepen indelen in functie van het aantal deelnemers en hun rijvaardigheid
 • Iedereen is op de hoogte van de bestemming en van de (geplande) tussenstops
 • De bestuursleden kunnen onverantwoord rijgedrag berispen, eventueel met uitsluiting tot gevolg

 • Bij het vertrek is de benzinetank vol
 • Hou voldoende afstand en rijd geschaard. Beginnende rijders nemen plaats vooraan (als tweede) of achteraan (als voorlaatste) in de groep.
  Ze blijven in dezelfde volgorde en sluiten goed aan
 • Wanneer leden van dezelfde groep  achterop raken, dienen de andere leden van die groep op een veilige plaats te stoppen

 • Risico’s nemen is ten strengste verboden
 • Inschrijvingen aan activiteiten gebeuren via link "Inschrijven".
  Leden die op een activiteit aanwezig zijn zonder via “link” in te schrijven worden voor deze activiteit als niet-lid beschouwd
 • Niet-leden die deelnemen aan de clubactiviteiten, verklaren zich door hun deelname akkoord met het huishoudelijk reglement
 • Elk individu maakt uitsluitend gebruik van zijn eigen materiaal zoals vermeld in het MU Paspoort.
  Indien hier wordt van afgeweken dan is dit op eigen risico en voor eigen rekening (afstand van verhaal)

Reglement MU - 2019